De laatste vijftien jaar komende de meeste arbeidsmigranten uit Polen. Vaak gaat de hele familie mee, waardoor grote groepen Polen in Nederland komen wonen. Volgens een recent onderzoek behoren de Polen tot de meest geïntegreerde migranten uit ons land.

Na 1960 groeide het aantal Polen in Nederland exponentieel. De groei nam het sterkst toe toen de Berlijnse Muur was gevallen en er een extra barrière plaats had gemaakt voor de welverdiende vrijheid van de Pool.

Alhoewel Polen in Nederland doorgaans bijzonder goed geïntegreerd zijn, kijken veel Nederlanders daar anders naar. Regelmatig doen verhalen de ronde van pesterijen en dreigementen jegens Poolse Nederlanders. Zo ook het Polen-meldpunt dat in 2015 werd geopperd door Geert Wilders, leider van de PVV.

Meer dan 150.000 Poolse inwoners

bron: www.hardenberg.nu

Ondertussen wonen er meer dan 150.000 mensen in Nederland met van oorsprong de Poolse nationaliteit. De initiële groei begon in 1996, nadat er tussen 1990 en 1996 een tijdelijke daling was te zien.

Een knooppunt was de toetreden van Polen tot de Europese Unie. Na de toetreding nam het aantal Polen in Nederland jaarlijks met 10 tot 15 procent toe. Vooral in de Randstad blijken veel Polen te zijn neergestreken. Met ruim 40.000

Polen mag Den Haag zich de nummer 1 van Nederland noemen.

Goed geïntegreerd

Volgens diverse onderzoeken zijn juist de uit Polen afkomstige inwoners het meest geïntegreerd. Procentueel gezien slaagt het grootste deel voor de inburgeringstesten en worden integratietrajecten correct gevolgd.

Ook doet de Poolse samenleving in ons land er alles aan om onze cultuur deels op te nemen. Dit is onder andere terug te zien aan de aanwezigheid van Polen bij Nederlandse tradities. Polen in Nederland vieren vaak na een aantal jaar al Sinterklaas en zijn goed bekend met de Nederlandse historie.

Arbeidsmigranten versus seizoenarbeiders

integratie polenEr dient een onderscheid gemaakt te worden tussen de Polen in Nederland voor het seizoen en een permanent verblijf. De seizoenarbeiders komen ieder jaar voor een bepaalde tijd om genoeg geld te verdienen waarmee het thuisfront financieel kan worden voorzien.

Deze groep is vrijwel altijd actief in de landbouw, waar vooral met het oogsten grote aantallen arbeiders nodig is. Polen die permanent in Nederland verblijven, werken doorgaans onder een vast dienstverband bij grote organisaties, zoals Unilever en Shell.

Het zware uitvoerende werk dat deze groep doet, is precies waar de Poolse werknemer geknipt voor is. Zwaar, arbeidsintensief werk waar doorzettingskracht de sleutel tot succes is. Volgens werkgevers werkt de Poolse werknemer harder tegen een lager loon, waardoor Polen tegenwoordig interessanter als werknemer zijn dan Nederlanders.

Afname seizoenarbeiders

De NOS meldde recent nog dat het aantal seizoenarbeiders uit Polen sterk afneemt. Alleen in 2016 kwamen er al 25 procent minder Poolse seizoenarbeiders naar Nederland toe. Voor 2017 wordt een nog grotere daling verwacht, wat te maken heeft met de groeiende Poolse economie. De salarissen in Polen zijn zodanig gestegen dat voor een deel van de seizoenarbeiders het werk thuis meer rendeert dan in Nederland.

 
 
 
Privacy Policy