Het is niet niks om het voor jou vertrouwde land achter te laten en af te reizen naar Nederland, met de hoop om hier aan de slag te kunnen. Er dient een hoop geregeld te worden en voor veel immigranten is het lastig om hierover de juiste informatie te vinden. Voor Poolse arbeidsmigranten is het gelukkig niet nodig om werkvergunning aan te vragen, omdat Polen sinds 2004 bij de EU is aangesloten.

PL

Welke zaken dienen er allemaal geregeld te worden?

 • De immigrant moet over een geldig paspoort beschikken.
 • Er dient woonruimte gezocht te worden in Nederland. Het kan ook zijn dat de werkgever woonruimte regelt.
 • Iedereen die zich in Nederland vestigt dient een ziektekostenverzekering af te sluiten.
 • En natuurlijk dient er gezocht te worden naar een goede werkplek. Dit kan via een uitzendbureau, maar er zit veel verschil in de kwaliteit van de uitzendbureaus.
 • Iedereen die van plan is om langer dan 4 maanden in Nederland te verblijven dient zich in de gemeentelijke basisadministratie van de woonplaats in te schrijven.
 • Iedereen die langer dan 3 maanden in Nederland wil verblijven dient zich in te schrijven bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
 • Het regelen van een burgerservicenummer is noodzakelijk om te kunnen werken.
 • Er dient belastingaangifte gedaan te worden.
 • Het is erg belangrijk om de Nederlandse taal te leren.
 • Wanneer de auto wordt meegenomen, dient deze bij de RWD geregistreerd te worden en moet men ook wegenbelasting betalen.
 • Het is verstandig om in te schrijven bij een huisarts, zodat er altijd de juiste medische zorg voorhanden is.

(een Pools stel vertelt over wonen in Nederland)

Poolse arbeidsmigranten hebben dezelfde rechten en plichten als Nederlandse werknemers, zoals recht op verlof, vakantiedagen, uitkering bij ziekte of werkloosheid. Tegelijkertijd dienen ze aan dezelfde verplichtingen te voldoen als Nederlandse werknemers. Het kan lastig zijn om als nieuweling in ons kikkerlandje te weten te komen welke uitzendbureaus of woonplekken goed zijn. Gelukkig zijn daar wat richtlijnen voor. Zo controleert het Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling of de huisvesting aan redelijke eisen voldoet, wanneer deze bijvoorbeeld via de werkgever geregeld wordt. Een goede richtlijn om na te gaan of het uitzendbureau betrouwbaar is, is een lidmaatschap bij de SFT, ABU of VIA. Daarnaast is een NEN 4400-1 certificaat ook een teken van betrouwbaarheid.

Meer informatie?

 • Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid biedt via een Poolstalige site informatie voor Poolse arbeidsmigranten.
 • Migrada biedt een telefonisch informatiesysteem voor arbeidsmigranten.
 • De Poolse ambassade in Nederland kan aanvullende informatie over wonen en werken verstrekken. Zie hiervoor ook: Poolse ambassade.
 • De gemeente waar men zich inschrijft kan aanvullende informatie over diverse zaken geven.
 
 
 
Privacy Policy