Polen in Nederland hebben voor sommigen een ietwat negatieve lading gekregen, onder andere door het Polenmeldpunt dat door Geert Wilders in het leven is geroepen. Dat is erg jammer, want veel Nederlanders hebben positieve ervaringen met Poolse werknemers of – immigranten.

Sinds de Polen in 2004 toetraden tot de EU is er een grote stroom Poolse (arbeids)immigranten richting Nederland op gang gekomen, aangezien Poolse mensen hier nu vrije toegang hebben en zonder werkvergunning aan de slag kunnen.  De reden die veel immigranten aangeven is de economische situatie in hun eigen land. Het is vaak moeilijk om in Polen werk te vinden en tevens liggen de salarissen in Nederland hoger. Het idee dat Polen naar Nederland komen om hier te profiteren of een uitkering te krijgen wordt zeker niet gestaafd door cijfers. Hieruit blijkt juist dat ruim tweederde van de Polen werk heeft, en dat komt overeen met de situatie bij de autochtone bevolking. Daarnaast zijn arbeidsmigranten gunstig voor onze economie, en verrichten ze werkzaamheden waar moeilijk autochtone werknemers voor te vinden zijn.

poldox

Documentaire over Poolse arbeidsmigranten; klik op de afbeelding om de docu online te bekijken.

Er zijn Polen die zich definitief in Nederland vestigen. Er is ook een groot deel dat naar Nederland komt voor seizoensarbeid, en daarna weer terugreist naar Polen. Een laatste groep vestigt zich voor meerdere jaren in Nederland, maar heeft plannen om ooit weer terug te gaan naar Polen.

Polen zijn behoorlijk goed in staat om zich aan te passen aan de Nederlandse samenleving. Zo is er een grote bereidheid om de Nederlandse taal te leren: ruim 40% volgt vrijwillig een cursus om de taal machtig te worden. De Poolse immigranten staan open voor contact met Nederlanders en vinden het ook prima als hun kinderen Nederlandse vriendjes hebben.

Wat vinden de Polen zelf eigenlijk van Nederland? Over het algemeen zijn ze niet ontevreden, en beoordelen ze Nederland met een dikke voldoende, een 7,3. Toch ervaren behoorlijk wat Polen discriminatie vanuit de Nederlandse medemens en een veranderend klimaat richting autochtonen. Gelukkig dragen goede initiatieven bij aan een beter klimaat voor Poolse arbeidsmigranten: zo bestaat er sinds begin dit jaar een Poolse kranten, voor Polen in Nederland.

Poolse krant poPolsku in Nederland

Mocht je meer willen weten over Polen in Nederland, dan is er nog genoeg te lezen. Zo publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau een uitgebreid rapport over Polen in Nederland, en deed het Willem Pompe instituut eveneens uitgebreid onderzoek naar de Poolse migranten.

 
 
 
Privacy Policy