De toetreding tot de Europese Unie heeft Polen veel goed gedaan. Veel Polen profiteren daarbij van de mogelijkheden om buiten het eigen land te gaan werken. Inmiddels wonen er ruim 170.000 Polen in Nederland, waarvan de helft voorlopig nog niet van plan is om terug te keren naar het geboorteland. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Nieuw in Nederland, Het leven van recent gemigreerde Bulgaren en Polen’, dat onlangs werd gepresenteerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Hoewel de Polen hier vaak onder hun niveau werken, zijn de salarissen toch aanzienlijk beter dan in het eigen land.

Prettige maatschappij

Veel Polen zijn met name te spreken over de manier waarop de Nederlandse maatschappij functioneert. Regelgeving over de precieze afstand tussen nieuw geplante bomen roepen weliswaar vaak een geamuseerde reactie op, maar wat betreft corruptie en bureaucratie doet Nederland het volgens hen stukken beter dan Polen. Daarnaast is de werkloosheid in Polen stukken hoger en liggen de lonen zoals gezegd vele malen lager.

Ook kritiek

Toch zijn de Polen niet over alles in Nederland lovend, zo blijkt uit een artikel op The Post Online. De helft van de hier woonachtige Polen wordt namelijk regelmatig geconfronteerd met discriminatie. Een initiatief als het Polenmeldpunt van Geert Wilders is daar een goed voorbeeld van, maar ook op andere vlakken worden Poolse werknemers in Nederland hiermee geconfronteerd.

Ook ondervinden velen van hen problemen bij het zoeken naar een woning of in het contact met instanties. Daarnaast wordt men veelal geconfronteerd met vooroordelen, bijvoorbeeld dat Polen veel drinken en luidruchtig zijn. Een beeld dat wellicht opgaat voor een deel van de oudere bevolking, maar waar jonge ambitieuze Polen zich niet in herkennen.

Tags

 
 
 
Privacy Policy